BisiJa?BisiJa és un grup de persones que practiquen BTT. 

Com a tal, no es tracta de cap organització estructurada sino d’un grup en el que cadascú és responsable del que fa i de la seva seguretat i on no hi ha cap persona que lideri i organitzi.

BisiJa funciona d’una forma ben simple:
Qualsevol persona del grup proposa una sortida que vol fer a títol individual indicant les dades de la mateixa. Aquesta sortida s’ubica al calendari del blog http://bisija.blogspot.com.es/ i es comunica a tots els membres. Les persones del grup que els interessi fer-la acudiran a títol personal per a compartir-la.

Per un millor funcionament del grup, BisiJa es dota un conjunt de bones pràctiques que compleixen tots els seus integrants i un sistema de presa de decisions per:
-anar actualitzant les bones pràctiques amb l’experiència de grup
-vincular o desvincular persones del grup
-i, arribat el cas, resoldre conflictes si els hagués
Tant les propostes de sortides que es facin, com les persones que acudeixin a les mateixes respectaran el marc de bones pràctiques del grup.

Si t'interessa participar d'aquest grup, posat en contacte amb:


Jose Manuel Martinez
Administrador del Blog Bisija


Preguntes Frequents > FAQ